Oldtimerverzekering: Wat maakt het speciaal?

Een oldtimerverzekering is er speciaal voor auto's die weinig op de weg zijn en daarom een kleine kans lopen op een ongeval of aanrijding. Het speciale aan een oldtimer is namelijk dat deze doorgaans gereden worden door pure liefhebbers die niet deelnemen aan het reguliere verkeer zoals de andere auto's. Het risico op kosten voor de verzekeraar is daarom een stuk kleiner dan bij een reguliere autoverzekering, waardoor de premie voor een oldtimerverzekering doorgaans een stuk lager is. Het is bij een oldtimerverzekering wel van belang om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Is dit niet het geval, dan mag er geen oldtimerverzekering worden afgesloten en dient er gekozen te worden voor een duurdere, reguliere autoverzekering.

Voorwaarden

Allereerst kijkt de verzekeraar naar de leeftijd van de oldtimer. Deze dient ten minste 25 jaar geleden in gebruik genomen te zijn, wanneer het gaat om een personenwagen, auto voor dubbel gebruik of een minibus. Als het om een ander voertuig gaat dient deze zelfs ten minste 30 jaar geleden in gebruik genomen te zijn.

Naast de leeftijd is ook het gebruik van groot belang. De auto mag niet worden ingezet voor de dagelijkse ritten. De oldtimer mag in principe alleen gebruikt worden voor korte ritjes in de buurt, binnen een straal van 25 kilometer en ritten naar evenementen en manifestaties. Wanneer deze ritten 's nachts moeten worden gemaakt dient er een verklaring te kunnen worden overlegd die voldoet aan de wettelijke eisen hiervoor. Het is normaal namelijk niet toegestaan om met een oldtimer, verzekerd door middel van een oldtimerverzekering, de weg op te gaan tussen zonsondergang en zonsopgang.

Kosten

Een oldtimer is als gezegd erg voordelig in vergelijking met een reguliere autoverzekering. Het is echter wel van belang om altijd te blijven voldoen aan de voorwaarden die een oldtimerverzekering met zich meebrengt. Wanneer een oldtimer toch voor het dagelijks gebruik wordt ingezet of hier tussen zonsondergang en zonsopgang met wordt gereden en de verzekeraar hier achterkomt zullen er veel kosten voor de verzekerde bijkomen.

Wanneer iemand zich niet aan de voorwaarden houdt en de verzekeraar daar achterkomt zal de verzekering worden omgezet in een reguliere autoverzekering. Hierdoor zullen de kosten natuurlijk flink toenemen, omdat het risico op een ongeval ook groter wordt. Mocht er een ongeval worden veroorzaakt met een oldtimer terwijl deze zich niet aan de gestelde voorwaarden hield zijn de gevolgen echter nog veel groter. Wanneer de verzekeraar dit aan weet te tonen zullen er namelijk veel kosten op de bestuurder van de oldtimer kunnen worden verhaald.

De verzekeraars maken hierbij een onderscheid tussen mensen die willens en wetens de voorwaarden aan hun laars lappen en de mensen die hiervan niet op de hoogte waren. Het laatste geval is hierbij beduidend goedkoper. Wanneer iemand onvoldoende op de hoogte was van de voorwaarden zal er maximaal 250 worden gevorderd op de bestuurder, maar zal de verzekeraar de rest van de uitkering op zich nemen. Als de bestuurder wel op de hoogte was van de voorwaarden kan de volledige schade door de verzekeraar worden doorgeschoven.