Autoverzekering opzeggen

Met het grote aanbod van autoverzekeringen kan het goed voorkomen dat iemand van autoverzekeraar wil wisselen. Het is in dat geval nodig om de huidige autoverzekering op te zeggen en daarna een nieuwe af te sluiten om zo weer verzekerd de openbare weg op te kunnen. Het is bij het opzeggen van de autoverzekering belangrijk om de juiste procedure te volgen. Op deze manier zal de verzekeraar de opzegging accepteren en kan er een nieuwe verzekeraar worden uitgekozen. Het is goed mogelijk om daar een hoop geld mee te besparen of gebruik te kunnen maken van betere voorwaarden waardoor de verzekering uiteindelijk relatief gezien ook goedkoper wordt. Door de juiste procedure te volgen wordt voorkomen dat de verzekeraar de autoverzekering stilzwijgend een jaar verlengt.

De procedure

De te volgen procedure is in principe niet zo moeilijk. Het is meer het feit dat hier niet vanaf mag worden geweken om op te zeggen. Het is dan vaak ook verstandig om contact op te nemen met de verzekeraar om even te vragen hoe de precieze procedure in elkaar zit. Op deze manier kunnen er geen fouten worden gemaakt en zullen er achteraf geen vervelende verrassingen opduiken.

De procedure om op te zetten start met het aanvragen van een opzeggingsbrief. Dit kan vaak gebeuren op de website van de verzekeraar. De opzeggingsbrief zal worden opgestuurd of ter download worden aangeboden. Deze brief dient volledig te worden ingevuld om de verzekeraar goed op de hoogte te stellen van de gegevens en de gewenste opzegging. Wanneer de brief volledig is ingevuld kan deze per post worden opgestuurd.

Bij het opsturen is het van belang om de brief te 'betekenen'. Deze betekening kan op een aantal manier plaatsvinden. Het is allereerst mogelijk om de brief als een aangetekende brief te versturen. Dit is de makkelijkste manier en dat is dan ook de reden dat de meeste mensen hiervoor kiezen. Ten tweede is het mogelijk om de brief door een deurwaarder te laten bezorgen met een exploot. Ten derde kan er gekozen worden voor de mogelijkheid om de brief door een derde af te laten geven bij de verzekeraar met een zogenaamd ontvangstbewijs.

Naast de manier van verzenden is ook het moment waarop de brief verstuurd wordt van groot belang. De verzekeraars hanteren een minimale periode van 3 maanden voor de laatste dag van het contract waarin de opzeggingsbrief verzonden dient te zijn. Wanneer de brief te laat wordt verzonden zal de verzekeraar deze opzegging niet accepteren en zal de autoverzekering gewoon nog een jaar doorlopen, iets waar niemand op zit te wachten. Hou daarom zelf bij voorkeur een periode van vier maanden aan om zo eventuele problemen te voorkomen.

Uitzondering

Het is ook mogelijk om een autoverzekering op te zeggen wanneer de verzekeraar de voorwaarden of de tarieven wijzigt. In dat geval kan er tussentijds worden opgezegd om zo een andere autoverzekering te kiezen die betere voorwaarden biedt of dit wellicht doet tegen betere tarieven. Op deze manier kan een verzekeraar nooit zomaar de voorwaarden of tarieven wijzigen en daarmee de klanten benadelen.